TIGA COL A-30 – 500gr

TIGA COL A-30 – 500gr

TIGACOL Α-30 – 500gr
Βενζινόκολλα  διπλής όψεως  γενικής χρήσης