TIGA COL F-77 – 5kgr

TIGA COL F-77 – 5kgr

TIGA COL F-77 – 5kg

Κόλλα εξαιρετικής αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλη για συγκολλήσεις σε εσωτερικές επιφάνειες αμαξωμάτων και σκαφών.