ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

Οι ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣ είναι ειδικές βελόνες που χρησιμοποιούνται για την ραφή των δερμάτων