TIGA COL A70 – 1kgr

TIGA COL A70 – 1kgr

TIGA COL A70 – 1 kgr

Πολύ ισχυρή διαφανής βενζινόκολλα γενικής χρήσης με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.