TIGA COL A70 – 5kgr

TIGA COL A70 – 5kgr

TIGA COL A70 – 5kgr

Πολύ ισχυρή διαφανής βενζινόκολλα γενικής χρήσης με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.